Pacjenci alergiczni to ogromny procent pacjentów dr Moniki Lewandowskiej.


Stosujemy następujące metody diagnostyki:

1.Testy alergiczne immunologiczne (badane z krwi)

2.Testy śródskórne

3.Dieta eliminacyjna


W zależności od wyniku można dobrać nast. terapie:

1.Odczulanie podawane podjęzykowo lub podskórnie

2.Nowoczesne preparaty blokujące receptory świądowe

3.Tradycujne leki p/alergiczne

4.Dobór diety