Pacjenci alergiczni to ogromny procent pacjentów dr Moniki Lewandowskiej.

Stosujemy następujące metody diagnostyki:
1.Testy alergiczne immunologiczne (badane z krwi)
2.Testy śródskórne
3.Dieta eliminacyjna

W zależności od wyniku można dobrać nast. terapie:
1.Odczulanie podawane podjęzykowo lub podskórnie
2.Nowoczesne preparaty blokujące receptory świądowe
3.Tradycujne leki p/alergiczne
4.Dobór diety