RTG Cyfrowe

Wykonujemy badania rtg w technice cyfrowej-zapewnia to niskie dawki promieniowania i doskonałą jakość zdjęć.

Wynik badania właściciel otrzymuje na płycie CD

Badania opisuje Piotr Biegała, który jest specjalistą radiologii i chirurgii weterynaryjnej. 

Zakres zdjęć rtg:

-przeglądowe

-kontrastowe

-mielografia

-badania stawów

-badania stawów z wpisem do rodowodu 

 

USG z dopplerem i elastografią

Posiadamy nowoczesny aparat usg rozbudowany o następujące funkcje dodatkowe:

-elastografia (niezwykle pomocna w ocenie nowotworów)

-doppler pulsacyjny

-doppler ciągły

-doppler tkankowy

Badania dopplerowskie stanowią fundamentalną część badania serca.

-obrazowanie trapezoidalne

-obrazowanie 3d

Wykonujemy biometrię płodową-wyznaczanie terminu porodu.

Zapis badania klient może otrzymać na płycie DVD

Badania opisuje Piotr Biegała specjalista radiologii i chirurgii weterynaryjnej.